Astro

Doorheen alle culturen en tijden van ons menselijk bestaan heen, heeft de mens naar de sterren gekeken en er overeenkomsten in gevonden die toepasbaar zijn op ons persoonlijk leven. Astrologie is de in-dept studie hiervan voor meer houvast en begrip van onze persoonlijke blauwdruk: onze talenten en uitdagingen. Wil jij mee leren over astrologie en kosmologie?

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors