woman holding book

SPIRI-GRAILS, jouw 'go-to' voor vergelijking!

Energetische integratie

Wat is een SPIRI-GRAIL?

Je legt een SPIRI-GRAIL recensie, als extra, doelgericht naast jouw eigen insteek en intuïtie. Simpel. En je voelt…

De SPIRI-GRAIL serie van recensies is daarom jouw instant oplossing om te weten welke werken zeker niet mogen mankeren in jouw boekenkast. Want ik heb je een geheim te verklappen:

Boeken zijn juwelen van expressiekunst die veel meer zijn dan louter een verhaal of info die aan jou meegegeven wordt.

Wanneer jij je tot een boek aangetrokken voelt, is je intuïtie (hard) aan het werk.

Alvorens een aankoop, start uiteraard alles met die bepaalde intuïtie!

Alleen; wat maakt dat we na onze intuïtie gevolgd te hebben, dat we een boek in één ruk doorlezen of dat we het na enkele pogingen naast ons neerleggen om het nooit meer te bekijken?

Dit laatste komt vaker voor dan we ons willen bekennen. Zo zoeken we op die manier naar een ‘oplossing’ van de verspilling zodat we tenminste nog een goed gevoel over houden aan de aankoop, ook al genoten we niet van het boek. Zulke boeken geven we dikwijls weg…

Bij energetischleven.nu, zijn we gaan kijken naar de oorzaak van deze miskopen.

Zo hoeft dit nooit meer voor te vallen.

SPIRI-GRAILS is een tool om met jouw intuïtie samen te werken!

Een tool die je souverein de werkelijke info over de inhoud van een boek geeft en je al een indicatie meegeeft over de uitwerking van de tekst.

Wij gebruiken geen commerciële verdoken verkooptechnieken. Wij manipuleren je niet tot een aankoop. Wij verstrekken geen misleidende, overdreven zalvende feedback over inhoud.

Onze intentie is dat een boek jou dient! Dat jij je veel zekerder over een aankoop voelt.

Onze recensies volgen zal jouw intuïtie bevestigen. Eventuele vragen zal je beantwoordt zien.

Ook attenderen wij jou met groot plezier op het bestaan van groei-kleppers die minder mainstream gekend zijn. Het is onze ervaring, dat er werken zijn die veel meer aandacht en lof verdienen dan het circuit gericht op verkoop, deze geeft.

Wij vertrouwen erop dat dit voor jou een aangename kennismaking met deze werken zal zijn.

Omdat mensen die een vergelijk kunnen maken, zich zekerder van zichzelf gaan voelen. Wat hun gehele lijf, emoties en zinnen ten goede komt.

Omdat het de ambitie van energetischleven.nu is, van jouw groeiproces te dienen!

Ik hou van boeken – laat dat buiten kijf staan. Daar draait dit alles om. Ik denk dat iedereen beter wordt van lezen. Punt.

Mijn eerste kus beleefde ik jaren voordat ik er een in werkelijkheid ontving. Of gaf. Mijn eerste verliefde gevoelens, eerste reis, rebelse act of seksuele ontwaken, mijn eerste afscheid, allen vonden plaats in een ‘land’ hier ver vandaan en toch zo dichtbij. Droomwerelden of nevenwerelden zijn me niet onbekend. Via de ingang van een jong hart; gereflecteerd van één brein op een ander brein maakte ik al zoveel mee! Woorden deden deze dromen ontspruiten en zwellen.

Mijn lievelingsplek was na het bos, dan ook de bibliotheek – ik was toen tien.

Daar waar het voor anderen sport of muziek was, gold mijn liefde woorden. Jaren omzeilde ik de bibliothecaris. Nam ik dikke kleppers mee naar huis die eigenlijk niet bij mijn aardse leeftijd hoorden. Wat was ik nieuwsgierig!

Als verlegen onhandig kind-alleen hielden boeken me gezelschap. Ze waren mijn vrijheid en mijn veiligheid wanneer ik weer eens geen aansluiting vond bij klasgenootjes omdat ik anders reageerde dan zij dat deden. ADHD had me toen al in de grip, al kende ik de voordelen daar nog niet van. Laat ik gewoon stellen dat ADHD nog niet ‘uitgevonden’ was. Ik was Tini, en ik was gewoonweg anders.

Maar zondagen, dat waren de hoogdagen. Dan kon ik een nieuwe lading boeken halen.De enorme melancholie die me elk weekend overviel en eigenlijk nooit van mijn zijde week, kon ik alleen bestrijden door te lezen. Dus was dat wat ik deed: ik las. Ik voelde mij er minder raar en eenzaam door.

Later zou het leven vol met uitdagingen zijn en in de diepe dalen zou ik meer dan eens tot in het midden van de nacht woorden absorberen. Blij met de troost en afleiding die ervan uitging.

Op deze manier werden boeken mijn houvast, want de herkenningspunten deden me deugd en stilaan begon ik boeken te kopen in plaats van ze voor een week te ‘huren’. Dat is het punt waarop dit SPIRI-GRAIL verhaal begint.

Hoe vaak stellen we onze verwachtingen van een aankoop niet af op wat de uitgeverij op de achterflap zet? Richten we ons naar de bekendheid van een boek? Of geloven een goed gecoachte schrijver die ons op social media komt vertellen hoe goed zijn werk wel is?

Zelfs een gast-collega-auteur die een voorwoord verzorgt wordt daar merendeels voor vergoed. Bot’s bepalen de inhoud van feeds en beïnvloeden ons onderhuids met hun si en la. Dit alles -uiteraard- erop gericht om onze eigen intuïtie te beïnvloeden en te sturen richting omzet.

Niet zozeer werkelijke persoonlijke expansie.

Dit niet alleen. Vaak hoor ik mijn medemens zeggen: “Tini, dat bestaat niet!” Zelfs straffer nog: “De wetenschap is nog niet zover.” Ondertussen kan ik je het boek in handen duwen waarin een journaliste of zoveelste PhD haar borst nat maakt voor de bewuste of gezochte stelling en deze met 10 jaar studie en research erop, voor je bundelt.

Om je maar mee te geven: er bestaat erg veel informatie, ook al weet je die niet instant te vinden. Hoe meer specifiek je gestaag in een bepaalde richting aandacht blijft geven, hoe meer je daarvan resultaat op je pad vindt.

Wij ambiëren een van die gestage richtingaanwijzers te zijn.

Mijn naam is Tini Ramaekers, verslaafd aan spiritueel getinte boeken en in het bezit van de meest uitgekiende en uitgebreide spiribibliotheek een Lichtwerker zich kan dromen.

Boeken doen je groeien. Punt. Niet omwille van hun vorm, maar omwille van hun inhoud.

Door storytelling geven wij definitie aan onze realiteit. Zelfs mythologie wordt door woorden ‘geschikt’ en vorm gegeven, totdat het hapklaar is om tot ons te nemen en alzo de boodschap te verwerven.

Ik kan daar een heel omstandig artikel over schrijven, maar in al zijn essentie komt het hier op neer.

Dat is eenvoudige duidelijke taal. Meestal druk ik me iets wolliger uit, reik ik naar sterren in de betrachting iets over te brengen waarvan ik soms de zang hoor in mijn hart, maar daarom daar nog niet de daadwerkelijke woorden niet voor heb.

Maar niet naar dit onderwerp. Ik heb het zelfs nooit begrepen dat mensen niet graag lezen. Voor mij voelt dat hetzelfde als stellen dat je niet graag beweegt, terwijl je toch twee benen hebt.

Onze synthese boekbesprekingen bieden jou een zorgvuldigere keuze waarvan je sneller groeit, tevens beschermt het je ook nog naar miskopen.

Je bespaart je een hoop research, tijd en geld!

Bovendien verschaffen wij jou gouden tips over legendarische spirituele werken!

Wij geven jou via een affiliate link ook bewust een shortcut, zodat je het betreffende werk snel terug vindt. Uiteraard zit er wat beweging op die affiliate links daar het aanbod zich soms aan de bron verschuift. Wij kijken deze regelmatig na, doch indien we er eentje rateerden; help ons en andere lezers door in de pen te kruipen en ons dit via de contact link te melden.
Wij passen het aan!

Zo zien wij dat niet.

En zijn bereid jou helemaal uit te leggen hoe wij tot deze conclusie kwamen.

Via de affiliate links weet je precies waar de besproken boeken te vinden. Dit is zowel voor het gebruiksgemak van onze lezer als dat dit de onderhoudskosten van deze site bekostigd.

Tenzij anders vermeld – wij staan voor 100% transparantie – maken deze werken deel uit van de privatieve bibliotheek van Tini!

Ben je geen fan van affiliate links? Vooraleer je ons met een swipe op je scherm naar niemandsland veegt, geef ons het voordeel van de twijfel? Wij menen wat wij verkondigen en streven werkelijk van A tot Z naar puurheid in onze profilering.

Wij zijn bewuste voorstanders van deze manier van werken omdat we hier een ‘WIJ’ in in horen; een samenwerking van alle betrokken partijen, zonder enige haken of ogen.

Natuurlijk vind je onder de SPIRI-GRAILS de spreekwoordelijke ‘bijbels’ van hun genre terug. Altijd handig als je op onderzoek uit bent en je vindt niet instant wat je zoekt!

Louter boeken die heilige graal van hun genre belichamen komen in aanmerking.

De leiders van hun soort, de verdoken of verloren gewaande parels, de ultra-mystieke of de overmatig informatieve, de onderschatte, de onderwijzende, kortom de elite en de parels. Must have energieën onder de vorm van boeken die je leven kunnen veranderen; alleen deze boeken kunnen in aanmerking komen voor een SPIRI-GRAIL.

Zolang je cynisme thuislaat, is deze serie voor jou!

‘You are a reader, and therefore a thinker, an observer, a living soul who wants more out of this human experience’ – Salil Jha

Alleen een open hand kan ontvangen.

Ben jij dus een zoeker die bewust ontvankelijk is, iemand die euforisch wordt wanneer ze een celherinnering voelt doorbreken, iemand die danst met haar/zijn intuïtie en soms ook met de maan, de zon en andere sterren, iemand die de getijden van het leven aanvaardt, iemand die vreugde beleeft aan andermans geluk omdat het gewoon zo zalig is die straling mee te maken, iemand die niets heeft met de competitiedrang met anderen maar wel zichzelf telkens wil vernieuwen, iemand die durft te bekijken waarom ze/hij soms angst en boosheid voelt?

Ben jij iemand die de nood snapt van na te denken en in te zoomen? Bijvoorbeeld: door te dringen tot een detail om de kleine lettertjes te onderzoeken? Maar het ook een waardevolle oefening vindt om zoals een arend in de lucht het grotere perspectief te overzien? Al pivoterend van het ene perspectief naar het volgende, om daarna de éigen synthese te maken?

Ben jij iemand die jezelf steeds meer vertrouwt maar weet dat je niet alles weet?

Ben jij nieuwsgierig en reis je graag? Voel jij de boeken-honger? Of zelfs maar een geringste honger naar hoe iets nu werkt en hoe ons leven eigenlijk in elkaar steekt? Ben je bereid tot vele emoties, en wil je voelen dat je leeft?

Denk dan zo: vroeger als oermens zaten we rond het kampvuur; we vertelden onze verhalen verbaal.

In zijn essentie is dit nog niet veranderd. In dit pré-telepatische tijdsperk zijn het de verhalen en de verslagen uit boeken die de kring en ruimte voor ons houden, om onszelf te beleven en te ontdekken!

Dus ben jij iemand die durft te voelen hoe je lichaam reageert en snapt dat je dit niet moet veroordelen?

Als jij je ergens in deze beschrijving herkent, dan is de SPIRI-GRAIL review reeks een aangenaam-entertainend én bruikbaar-nuttig instrument voor jou!

Woorden en zinnen niet alleen een beroep doen op onze emoties.

Er is meer dan de eureka die we voelen wanneer we het ultieme naslagwerk onder onder ogen hebben, binnen ons bereik.

Zo heb je ook nog gematria, waarbij in mystieke geschriften op elke letter een symbolische waarde staat. De optelsom van deze numerologische waarden wordt dan bij de -door ons- toegekende collectieve betekenis van een woord gevoegd. Op deze manier krijg je een andere energiecluster en ook een soort van onderstroom in een boek want de woorden kunnen op verschillende manieren gelezen worden.

Etymologie heeft dan weer veel gewicht in verband met de oorspronkelijke taal waarin een woord neergeschreven (bewaard) werd. Zo heeft het zeker nut boeken in hun oorspronkelijke taal te lezen, als dat het boeiend kan zijn om te vergelijken hoe die verschillen van de moderne interpretatie.

‘Slang’ is een begrip gekozen voor een levend gegeven dat verandering van taal aanmoedigt. Alhoewel modern, is deze verandering voor velen een onwelkom iets. Best interessant, zeker wanneer je bedenkt dat ‘de slang’ uit de parabels van de Bijbel eveneens voor ‘verboden verandering’ staat, zowel als voor occulte kennis. Die occulte kennis, die je opnieuw tegenkomt in geneeskundige symbolen waar de slang (de esculaap) ons medisch herkenningspunt is voor algemeen behoud van gezondheid. Wat indirect weergeeft dat kennis, het geneesmiddel is! We brengen deze over met beelden, uitgedrukt in woorden.

Wat mij gelijk brengt bij syncretisme. Dat alles verband houdt met elkaar en er geen onderwerp ter wereld met woorden kan benoemd worden zonder het web te voelen dat alles bij elkaar houdt. Een zin brengt ons in herinnering aan andere woorden en termen en wij voelen deze connectie en deze verbanden. Onze lichamen reageren met de ‘aha-erlebnis’, aldus verkrijgen wij nieuw samengestelde inzichten waardoor we ruimer worden. Op deze manier vallen puzzelstukjes op hun plaats en het lijkt wel alsof er een sleuteltje in onze brein massa omgaat. De ene moet ervan slikken, de ander krijgt kippenvel.

Onlangs stuitte ik zelfs op teksten waar Licht-foton-cycloon energie op gezet werd. Deze term staat voor elektromagnetische straling die op woorden kunnen overgeladen worden. Dit is een andere manier om je te vertellen dat de woorden een voorprogrammatie bevatten; Een beetje zoals ons DNA en onze cellen voorgeprogrammeerd zijn. Uiteraard werkt Licht met zijn trillingsfrequentie in vibratie op ons in. Ten slotte is deze aarde een school om van densiteit naar een andere licht-samenhang te gaan. De uitwerking van forton licht energie kunnen wij voelen op onze lichamen. Ons lijf is ons vertaalinstrument.

Wie kent zo de uitwerking van allerlei Light-language niet? Licht-codes en zienswijzen verborgen voor ons bewustzijn, die ons onderbewustzijn instromen zonder enige weerstand omdat ons overbeschermende ego ze niet herkent. Terwijl ons DNA deze gewoon oppikt met hun lostrillende/herstellende functie. Dit alles via de energetische kracht van het woord (als bewuste klankvibratie).

Natuurlijk verschillen we allemaal van elkaar in smaak en voorkeuren. Er gaan zeker en vast momenten zijn dat een een SPIRI-GRAIL wordt toegekend aan een boek dat jou niet roept. Maar vermits deze recensies zijn gebaseerd op expansie, en vermits de biologie van onze lichamen in ruime mate hetzelfde werkt, kan je vertrouwen op de werking áls je er gebruik van wil maken.

SPIRI-GRAIL boeken zijn gewoon net ietsje anders.

Wat deze voor jou doen; is de sluier der vergetelheid meer wegtrekken zodat jouw ontwaken nog meer, nog sneller getriggerd wordt. Hierdoor voel je je nog meer verbonden met alles wat bestaat. Hier op aarde of elders.

Now go Beyond! Met warme integrerende groeten,

∞ Tini ∞