a woman dressed as a ghost walking through a forest

Het team over Albertini Ramaekers

Over ons

Albertini Ramaekers is moeder, dochter, vriendin en bijna ‘Crone’.

Met haar ongecontroleerde ADHD, HSP en enkele onder de noemer vallende symptomen van fibromyalgie als leermeesters, heeft ‘Tini’ een gelouterde en kritische blik op gezond blijven en persoonlijk geluk.

Tini haar mind werkt meestal overuren en lang wist ze niet concreet wat te doen met al die innerlijke conversaties. Vooral de vragen: “WAT DOE IK HIER?” en “WIE BEN IK EIGENLIJK?” hielden haar bezig.

Om haar directe omgeving niet diezelfde mentale overuren te laten draaien en hun sympathie hiernaar niet dagelijks te testen, biedt ze deze vragen en haar bevindingen, haar online publiek aan.

Want Tini beseft; ze staat hier niet alleen in. Haar insteek is dat een eenvoudige schaalvergroting (door online te gaan) een verruimde connectie geeft.

HOEZO?

Omdat, beste lezer … een verruimde connectie … ieder meer geluk brengt!

Tini leeft namelijk om mensen te stimuleren, te laten nadenken over ‘WIE‘ ze zijn, zodat deze een meer stevige grip krijgen op ‘WAAROM’ ze zijn! Dat is Tini haar WHY, haar meest basale, diepste motivering van zijn; daar zij gelooft dat wanneer mensen beter begrijpen wie ze zijn; wij allen, solo en tezamen, uiteindelijk alleen nog maar LIEFDE kunnen én zullen kiezen voor onze samenleving, voor onszelf en voor onze medemens.

Deze webapp is het platform waarop Tini haar WHY naar buiten brengt!

De manier waarop ze dit doet is in alle vrijblijvendheid. Iedere lezer kan zijn eigen keuze uit het aanbod maken. De grote noemers zijn:

 • Astro
 • Divinatie
 • Energetische integratie
 • Tini op avontuur
 • Omdenken
 • Gezondheid
 • Liefde

Je kan je boeien voor één onderwerp of voor meerdere. Bij elk onderwerp vind je een korte en een wat langere uitleg over dat bewuste onderwerp.

Jij kan instellen dat je voor elke nieuw artikel een melding in de app krijgt. Of niet. Daar ben jij helemaal vrij in.

Wij sturen je geen mail. Wij geloven namelijk dat onze inhoud zo waardevol is, dat jij als lezer ons zelf telkens opzoekt. Jouw leesgenot; jouw voorkeuren, op jouw tempo, aangepast op jouw agenda, is wat voor ons telt. Wij geloven in de law of attraction!

Deze WEBAPP is dan ook zeer gebruiksvriendelijk en voornamelijk ontworpen naar mobiel gebruik zodat je altijd en overal toegang tot onze blogs hebt. Waar jij ook bent!

Wil je geen blog missen? Dan heb je hier de optie om de energetischleven.nu app te downloaden en goed zichtbaar op je telefoonscherm te zetten. Stel het bel(melding)– icoon onderaan rechts op je scherm in, en mis zo geen enkele blog!

Het lettertype dat wij kozen, heeft voor de gemiddelde lezer een ontspannend effect. Dat mag ook wel, want wij brengen regelmatige stevige onderwerpen ter sprake.

TINI HEEFT EEN TEAM ACHTER HAAR STAAN:

Want jezelf ‘uitdragen’ om anderen van dienst te zijn, dat surf je niet solo. Ook Tini heeft daarvoor mensen achter zich staan in haar dagdagelijkse leven. Personen die haar ondersteunen, die haar tevens van uitdagingen en van catalyst-ervaringen voorzien. De mensen met wie zij groeit en pivoteert om alzo een steeds groeiende website tot op jouw scherm te brengen. Deze mensen zijn wij: ‘haar team’.

Tini’s schrijfsels kunnen jou namelijk maar bereiken als deze in een gedegen kader gegoten worden, en dit kader ook technisch onderhouden wordt.

Daarom koos Tini ervoor om, in haar team, met een vaste webmaster te werken. Wij geloven namelijk dat dit jouw leesgenot vergroot, daar opvolging zo sneller gaat wanneer er eens iets malfunctioneert. Mocht er dus iets zijn dat niet werkt; dan nodigen we jou uit, dit met ons te delen zodat wij ons kunnen verbeteren. Wij doen hiervoor beroep op jou als lezer!

Dit is tweeledig. Zowel zijzelf als haar lezer komt aan bod in haar motivering.

 • RUST in haar hoofd, iets waar ‘uiten’ zich uitstekend voor leent.
 • Bloggen kweekt haar een RUIMER BEWUSTZIJN aan. Daar distillering en uitpuring, als toetssteen voor de ordening van gedachten; rode draden zichtbaar maakt, wat hiermee de honger naar hoe-te-groeien op een gezonde manier begeleidt.
 • Anderen INSPIREREN met haar schrijfsels zodat meer mensen hun eigen ingang kunnen vinden tot leven op een energetische manier!
 • Het ONDERSTEUNEN van een versnelde manier van ‘ontwaken’ door hier-aan-gelinkt-proza over aan te bieden, en jou als lezer op de hoogte te brengen van waardevolle shortcuts.

Tini is dan ook een nieuwsgierige zoeker met een natuurlijke aanleg om patronen te doorzien.

Wat haar de passie oplevert de rand op te zoeken, daar waar het mentale, emotionele, fysieke, energetische, psychologische, esoterische, theologische, metafysische en het kosmologische samensmelten.

Ze sorteert en puzzelt graag met energetische draden. Zo is ze er niet vies van een energetische emmer water door een ruimte of onderwerp te slingeren om alzo de overblijvende ‘dotjes’ te verbinden in hun natuurlijke synchroniciteit. Zulks werpt vaak een ander ‘licht’ op zaken.

Daar Tini ‘het leven’ als één grote energetische cluster ervaart, draagt haar proza de kleur van TRANSFORMERENDE INTEGRATIE.

Eerlijk en warm, maar ook sceptisch en analytisch geeft ze haar bevindingen weer. Om voor ieder mee te doen zoals z/hij verkiest.

Haar kietelende, soms prikkende humor krijg je er tussen de lijnen (in momentum), gratis en voor niets bij. We hopen dat het mag bijdragen aan je beleving!

Integrerende warme groeten,

Now go Beyond!

Haar Team*