three person pointing the silver laptop computer

Tini over haar team

Over ons

Zij zijn mijn gang, mijn tribe; de gevers van ruggengraat aan dit energetisch plekje in het heelal. They care!

Wat doet het team?

  • Slaat iets op het ontwerp, de technische werking of het onderhoud van deze site; dan richt ik mij tot hen.
  • Heb ik feedback nodig, omdat ik het even allemaal niet meer weet hoe iets duidelijk over te brengen; dan richt ik mij tot hen.
  • Heb ik ondersteuning nodig als in menselijke ‘warmte’, dan richt ik mij tot hen.

Wat is de motivatie van het team om dit te doen?

!!! Omdat het zo belangrijk is, dat we nadenken over hoe het nu verder moet met onze wereld, nadenken over ons persoonlijk geluk zodat we individueel en collectief voldoening vinden.

!!! Opdat we onze ogen niet sluiten voor wat allemaal mis zit, maar dat we ons evenmin blindstaren op negativiteit.

!!! Opdat we gewoon beter kunnen leren begrijpen hoe energie werkt en tezamen een juistere balans kunnen treffen; met een warmere en meer gezonde aarde als gevolg.

!!! Omdat integratie van uitdagingen en wholing zo belangrijk zijn om tot meer harmonie te komen.

Hoe zijn we tot dit punt gekomen?

Simpel; het leven zelf provoceerde ons hiertoe. Door met (persoonlijke) moeilijkheden om te gaan en de handschoen op te nemen, kregen wij een leercurve voorgeschoteld die onze hang naar verbetering bloot legde en onze persoonlijke talenten aan ons openbaarde.

Wij voelden op zo’n momenten aan, dat we door die challenges te overwinnen en deze te integreren, we hier een mooier mens van werden. We werden méér mens, zo leek het wel. Een ervaring en gevoel dat we willen doorgeven en delen. Want dat maakt zo gelukkig.

Dus stelden we ons elk steeds meer de vraag:

Met als gevolg…

Deze zowel educatieve blog die tevens olijk-kritisch maatschappelijk proza aanreikt incluis eventuele suggestieve oplossingen.

Op een webapp die toch persoonlijk blijft, die je een échte inkijk geeft én keuze van onderwerpen! Waarmee wij bewust dwars tegen de geldende regels van hedendaagse marketing ingaan.

PS:

Momenteel kan je kan je ons bel-icoontje aanduiden en alzo op de hoogte gehouden worden van elk nieuw artikel dat in de webapp uitkomt.

Jij kiest zelf wat je leest en hoe indringend onze impact op jouw online-leven is! Voor meer info over de algemene werking van deze app verwijs ik naar “Wegwijs & Welkom bij Energetisch Leven in dit NU!

Onze liefste wens is eenvoudig:

Dat jij, onze lezer – die je aan de andere zijde van dit scherm bevindt – op een ontspannen manier de vruchten oogst van onze purpose!

Want:

Daar doen we het voor!

Energetisch leven in onze huidige maatschappij vraagt namelijk dat we stilstaan bij zowel de intrinsieke werking van energie op elk vlak, als bij het kosmische moment in dit NU waarin jij en ik ons samen bevinden.

Een welgemeende warme integratie-groet!

Now go Beyond!

∞ Tini ∞ (die haar team zeer erkentelijk is)