Wanneer 'Schaduw' kon spreken...

Energetische integratie

…zou dit kunnen klinken zoals de volgende tekst. Vermits iedereen echt zijn of haar eigen universum beleeft, en dit een persoonlijke beleving betreft, kan het net zo goed zijn dat de volgende woorden hogelijk met jouw beleving resoneren als dat ze jou weinig zeggen.

Integratie!

Integratie is het toverwoord dat de wereld kan redden. Onszelf kennen tot in de diepste en verste uithoeken van ons mentale en emotionele lichaam helpt hierbij.

Bezitten wij niet allemaal als mens – zonder enige uitzondering – zuivere lichte en duistere kanten die maakt dat wij kunnen relateren aan elkaars grijs-varianten?

Dat relateren aan elkaars wonden en abyss; is dat niet een pad naar meer compassie en inleving?

En wanneer dit een feit kan zijn, is de mensheid dan niet op weg naar innige verbinding?

Het hield mij bezig

op een dermate wijze, dat ik in gesprek ging met deze meer dense energie.

Je mag stellen dat mijn hart voor lichtwerk, mij evenzeer, de schaduwkant deed onderzoeken.

Nu ben ik niet de meest angstige persoon in mijn onderzoek modussen, maar in dit geval maakte ik toch dat ik me in een erg rustige kalme staat bevond.

Ik stemde mij af op mijn kosmische vragen en mijn innerlijk vertrouwen

…en vroeg op een respectvolle manier contact. Ik legde mijn intentie van beter begrip en verkenning uit. Dat ik het niet altijd snapte wanneer in de goegemeente alleen Love & Light woordenschat zoveel lof kreeg wanneer ik in de onderliggende energie van velen aldaar, andere zaken bespeurde.

Ik vertelde het verhaal dat ik snapte dat iedereen gewoon onderweg is, maar dat ik vaak op mijn begrips-honger bleef zitten. Dat voor mij het eveneens liefdevol voelt, wanneer er een zelfopgelegde begrenzing is zoals een liefdesrelatie van één op één.

Ik ging verder met de verklaring dat als iemand me ruw aanpakt, maar de onderliggende boodschap er een is, waarvan ik in oprechtheid voel, dat men het goed met mij voorheeft; dat ik dan deze hardere vorm van communicatie als liefde ervaar. Als een bezorgde arm rond me, als een richtingaanwijzer.

Ik bracht over dat ik veel wat voor Licht doorgaat, doorspekt met manipulatie ervaar. Dat ik het een kluwen vind. Gek, maf en in hoge mate boeiend.

Maar wel niet zo gemakkelijk te navigeren.

Dit alles prevelde ik telepathisch waarbij ik niet wist wie luisterde

Een ferme periode had ik stevig schaduwwerk gedaan, en het vertrouwen daarmee ontwikkeld, maakte dat het ook niet uitmaakte wie de entiteit juist was die gehoor verleende.

Tenslotte zijn donkere meesters, net zo waardevol als verlichte onderwijzers en ik invokeerde in alle sereniteit een spreker. De invitatie kaderde ik met de volgende intentie:

(al waren dit niet mijn letterlijke woorden, maar de gedachtkluster ik vooruit de ether inzond)

Wat hierna doorkwam overtrof mijn verwachtingen!

Ik had me amper aan mijn bedrand gezet met pen en papier, maar voelde al heel snel dat ik moest schakelen naar de computer. De golven van woorden stroomden door me en mijn vingers konden het tempo niet volgen. Iets waar ik me steeds weer in misreken in channeling.

De poëtische woorden klonken als volgt:

*hierna werd het stil in mijn mind, mijn vingers typten niet meer, de download had zich ontvouwen*

Wil jij ook met verscheidene energie-clusters spreken?

Hou dan in gedachten dat channeling, dus een gesprek met alles wat niet menselijk is, zijn eigen set van regels kent. Hou het uitermate respectvol, peil je eigen gemoedsinstelling en bepaal jouw eigen grenzen naar hoever en hoe diep je wil gaan, op voorhand. Dit zal je helpen met navigeren en afsluiten van het kanaal.

Drink flink veel water naderhand, eet iets om te grounden en geef jezelf voldoende tijd voor de werkelijke integratie van het materiaal.

Maar vooral: geef gracieus en oprecht dankbaarheid aan het feit dat zo’n expanderend geschenk naar je toe kon komen. Dit geldt zowel voor jouw eigen groei en frequentie als de energie cluster die hierdoor nader kon komen.

Denk eraan; iedereen kan channelen al deelt menigeen dit niet met de wereld at large.

Dit specifieke stuk voelde voor mij echter zo bijzonder, dat ik het uitstuur.

Now go Beyond! Met warme integrerende groeten,

∞ Tini ∞